28.9 C
Odesa
Понеділок, Липень 15, 2024

Спостереження заради змін

Місія громадського спостерігача Центру правового моніторингу «Гідність»


Місія нашої групи – сприяння побудові  в Україні правового демократичного суспільства шляхом моніторингу дотримання прав людини в судах м. Одесси.

Загальна місія поділяється на такі складові:

 1. Информаційна
 2. Превентивна
 3. Просвітницька

 

1.Информаційна

Прямий переклад слова «monitoring» – це  «відстеження» та «контроль».

Як свідчить міжнародна практика, розбудова правової демократичної держави неможлива без ретельної системи мониіторингу дотримання прав людини та оприлюднення його результатів з метою стимулювання суспільства та державних структур до усунення проблем, які були виявлені за допомогою моніторингу.

Європейський вектор развитку  України передбачає,  в тому числі,  й орієнтацію на європейські правові норми.

Одним з основних документів  Ради Європи є Європейська конвенція з прав людини (офіційна назва – «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод»), яка вступила в силу в 1953 році та, із заявами та застереженнями, була ратифікована  Україною  у 1997 році.  Конвенція зобов’язує держави, які її ратифікивали, дотримуватися на своїй территоріх основних прав та  свобод людини.  Реальним  дієвим інструментом захисту прав, які декларуються  Конвенцією,  є Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

У своїй 6-й статті Конвенція декларує  право на справедливий судовий розгляд:

 1. Кожний у випадку спору про його громадянські права та обов’язки або  при висуванні  йому будь-якого кримінального звинувачення  має право на справедливий та публічний розгляд  справи у розумні строки незалежним та  неупередженим судом, який створено на підставі закону. Судове рішення оголошується публічно, разом з тим  преса та публіка можуть не допускатися на судові засідання впродовж  всього процессу або його частини з міркувань моралі, громадського порядку або національної безпеки у демократичному суспільстві, а також коли того потребують інтереси неповнолітніх або для захисту праватного життя сторін, або – тією мірою, я якій це, на думку суду, строго необхідно – за особливих умов, коли гласність порушувала б інтереси правосуддя.
 2. Кожний обвинувачений у  здійсненні кримінального злочину вважається  невинним, до тих пір поки його винуватість не буде встановлена законним порядком.
 3. Кожний обвинувачений у  здійсненні кримінального злочину має, як мінімум, наступні права:
  • бути негайно та детально поінформованим зрозумілою йому мовою про характер та підстави пред’явленого йому звинувачення;
  • мати достатньо часу та можливостей для підготовки свого захисту;
  • захищати себе особисто або через посередництво обраного ним самим захисника або, за браком достатніх коштів для оплати послуг захисника, користуватися послугами призначеного йому захисника безоплатно, коли того вимагають інтереси правосуддя;
  • допитувати свідків, які свідчать проти нього, або мати право на те, аби ці свідки були допитані, та мати право на виклик та допит свідків на його користь на тіх же умовах, що й для свідків, які свідчать проти нього;
  • користуватися безоплатною  допомогою перекладача, якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє на цій мові.

Мета судового моніторингу в широкому сенсі – збір достовірних даних про практику справляння правосуддя для сприяння поточним реформам судової системи та підвищення відповідності встановлених процедур судового розгляду шестій статті Європейської конвенції з прав людини. Одним з важливих завдань моніторингу є широке розповсюдження його результатів

 1. Превентивна

Вже сам факт присутності на судовому засіданні профессійно підготовленого неупередженого нейтрального спостерігача, який ретельно фіксує хід процессу, значною мірою здатен підвищити ймовірність дотримання всіма його сторонами Закону, та передусім – прав людини на справедливий судовий розгляд.

 1. Просвітницька

Оскільки існування  правової демократичної держави неможливо без наявності в ній сильного громадянського суспільства, необхідно зазначити  ще й третю  функцію моніторингу прав людини в судах:  крім виявлення проблем та привернення до них уваги,  це ще й формування свідомості необхідності та важливості громадського контролю та підвищення ролі й значення громадської участі, а також демонстрація  правової свідомості завдяки позиції монитора виключно як «третьої сили», яка знаходиться ані на боці захисту, ані на боці обвинувачення, а тільки на боці Закону.

ПЕРЕКЛАД СТОРІНКИ НА ІНШУ МОВУ

ПОПУЛЯРНІ ТЕГИ

"Група 2 травня" "Правий сектор" Іллічівський міський суд А. Нетребський Апеляційний суд Вищий антикорупційний суд Генеральна Прокуратура Д.Фучеджи Зонінг КМЄС Київський суд Ломбард МІАР Лощинівська трагедія Малиновський суд НАБУ Обласна державна адміністрація Одеский окружний адміністративний суд Одеська міськрада Одеська трагедія Олег Глуханчук Охорона довкілля Патрульна поліція Приморський суд САП Справа 2 травня Справа ДСНС Справа Луцюка Справа Сергія Ходіяка гласность и открытость судебного процесса захист Міськсаду моніторинг мирних зібрань пожежа в "Вікторії" поліція поліція діалогу прокуратура Одеської області протидія сімейному насильству реформа поліції справа 19 лютого справа Гасанова справа Михайла Чеботаря судова тяганина судовий моніторинг судово-медична експертиза суспільна думка тиск на суд